Aboriginal North America and Europe: Strengthening Connections

Aboriginal North America and Europe: Strengthening Connections
An interdisciplinary international conference
November 11-13 2016
Faculty of English, Adam Mickiewicz University
Poznań, Poland

Updated CFP (pdf)

Category: News | Tags:

Innovative Poetries – Innovations in Poetry

Call for Papers

Innovative Poetries – Innovations in Poetry

Department of American Literature, University of Łódź

September 29-30, 2016

Continue reading

Category: News | Tags:

2016 PAAS Conference

Polish Association for American Studies Annual Conference

American Studies Center, University of Warsaw, 27-29 October 2016

CALL FOR PAPERS

Transnational American Studies:

Histories, Methodologies, Perspectives

Continue reading

Category: News | Tags: ,

Diversity Conference

Interrupted Discourse, Discontinued Dialog:

Diversity, Marginalization, Otherness

September 9-11, 2016

Institute of English Studies

University of Łódź

Łódź, Poland

Call for papers

Continue reading

Category: News | Tags:

Call for Papers: Explorations (2016)

CALL FOR PAPERS 2016

Explorations: A Journal of Language and Literature is a peer-refereed online journal published by the Department of the English Language and the Department of English Language Literatures at Opole University, Poland (for more information and the current issue see http://www.explorations.uni.opole.pl). For the next issue of the journal, to be published in December 2016 we invite articles addressing language- and literature related topics in an original and innovative way. We welcome interdisciplinary approches ranging across lingustics, critical theory, and literary and cultural studies. Each submitted article will be peer-reviewed by academic experts selected from relevant fields of research.

Contributions are expected by June 30, 2016. Notifications of acceptance will be sent by September 30, 2016.

For style sheet and further information, please consult the journal web page at http://www.explorations.uni.opole.pl.

  • The Polish Ministry of Science and Higher Education (MNiSW) assigned 5 points to Explorations (list B item 527 as of 23 December 2015).

Category: News | Tags:

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych

Jako członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych wyrażamy zaniepokojenie obecnymi wydarzeniami politycznymi w Polsce. Uznając prawo demokratycznie wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej i większości parlamentarnej do korzystania z konstytucyjnych prerogatyw uważamy, że łamanie prawa przez organy powołane do jego przestrzegania budzi najwyższy niepokój. Demokracja nie ogranicza się do władzy większości, lecz musi być chroniona zasadą trójpodziału władzy, zaś orzekanie o konstytucyjności aktów legislacyjnych przez władzę sądowniczą stanowi zasadnicze ogniwo liberalnej demokracji. Ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki jest pod tym względem modelowy od czasu przyjęcia Konstytucji (1788) i pierwszych dziesięciu poprawek definiujących prawa obywatelskie (1791) oraz decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Marbury v. Madison (1803), która ustanowiła kontrolę sądową. Świat zachodni przyjął standard kontroli sądowej po drugiej wojnie światowej. Ewidentne próby zakwestionowania przez Prezydenta RP i przez sejmową większość tej przyjętej również w polskim systemie konstytucyjnym zasady są pozbawione podstawy prawnej i stanowią niebezpieczny precedens.

Continue reading

Category: News | Tags:

CFP: Transmediating culture(s)?

TRANSMEDIATING CULTURE(S)?

Transdisciplinary Conference

Szczecin University, Department of English

Szczecin (Poland), November 17-19, 2016

Call for papers (docx)

Category: News | Tags:

CFP: The Dark California

Essay collection proposal

The Dark California:

Millennial Concerns in the Contemporary Pop-Cultural Readings of California

Call for papers (docx)

Category: News | Tags: ,

Tenth Biennial MESEA Conference

Tenth Biennial MESEA Conference
June 22-24, 2016
University of Warsaw, Poland
Cultural Palimpsests: Ethnic Watermarks, Surfacing Histories

Call for papers (pdf)

Website

Category: News | Tags:

3rd Re-examining American Literature Student Symposium

3rd Re-examining American Literature Student Symposium

American Literature and the Media

The Faculty of English, Adam Mickiewicz University

Poznan, Poland

March 12, 2016

Call for papers (pdf)

Registration form (doc)

Category: News | Tags:

Terra Foundation for American Art International Publication Grant

The Terra Foundation for American Art in 2014 awarded the College Art Association (CAA) a major, three-year grant to administer an annual program to support book-length scholarly manuscripts in the history of American art. This program, now in its second year, makes funds available to US and non-US publishers through the Terra Foundation for American Art International Publication Grant. Awards of up to $15,000 will be given for books that examine American art in an international context, increase awareness of American art internationally through publication outside the United States, allow wider audiences to access important texts through translation, and/or result from international collaboration. The program also will support the creation of an international network of American art scholars by providing two non-US authors whose books are funded through the grant program with travel stipends and complimentary registration to attend CAA’s Annual Conference.

Grant guidelines, detailed eligibility requirements, and application instructions are available on the CAA website at www.collegeart.org/terrafoundation. Letters of inquiry should be submitted to CAA by September 21, 2015. Applicants whose projects fall within the guidelines and successfully fulfill the mission of the grant program will be invited to submit full applications, due November 9, 2015. Award winners will be announced in March 2016.

Category: News | Tags:

ExRe(y)

ExRe(y)

Spaces of Expression and Repression in Post-Millennial North-American Literature and Visual Culture

Maria Curie-Sklodowska University

Lublin, Poland

April 7-8, 2016

Call for papers (docx)

Website

Category: News | Tags:

CFP: Focus on Fathers

Focus on Fathers. Fatherhood in contemporary discourse.

4th-5th September 2015, Wrocław

Call for papers

Continue reading

Category: News | Tags:

2015 PAAS Conference

Polish Association for American Studies Annual Conference

Homeliness, Domesticity and Security in American Culture

organized by

Department of Anglophone Cultures and Literatures

University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

Warsaw

September 23-25, 2015

Continue reading

Category: News | Tags: ,

Quo Vadis, Hollywood? (extended deadline)

We have the pleasure to invite you to participate in the €œTransformers of the Silver Screen: Quo Vadis, Hollywood?€ conference dedicated to the American Movie Industry. The conference will be held between May 23rd and 24th at the American Studies Center, University of Warsaw.

We are glad to announce that we have extended the deadline for applications until March 22nd.

All the details regarding the conference can be found in the Call for Papers posted on the website http://asc.uw.edu.pl/events/2015-05-23-24/Film_Conference_Papers_Call.pdf, as well as at the end of this post.

If you have any further questions please direct them to Film.conference2015@uw.edu.pl

Call for papers (pdf)

Category: News | Tags: ,