Blog Archives

Uchwała Walnego Zebrania PTSA

PAAS_Color

Uchwała Walnego Zebrania PTSA z dnia 28 października 2016 roku

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych, w poczuciu, że ksenofobia i przemoc niweczą wartości, na których zbudowana jest otwarta wspólnota akademicka, z najwyższym niepokojem odnotowuje coraz częstsze akty przemocy motywowane ksenofobią, czego przykładem była fizyczna napaść na profesora Jerzego Kochanowskiego rozmawiającego po niemiecku w tramwaju w Warszawie w dniu 8 września 2016 roku. Ze słowną agresją spotkało się co najmniej dwoje członków PTSA, zaatakowanych za czytanie i rozmawianie w obcym języku, także po angielsku, na ulicy i w środkach transportu. Werbalna i fizyczna przemoc kierowana wobec “obcych” zagraża nam wszystkim. Mieszkający i goszczący w Polsce naukowcy i zagraniczni studenci są na nią szczególnie narażeni. Zdumiewa haniebny brak reakcji władz państwowych na coraz częstsze jej przejawy. Wzywamy naukowców i studentów do przeciwstawiania się ksenofobii i aktom przemocy. Domagamy się od władz państwowych jednoznacznego potępienia aktów agresji na tle narodowościowym i rasowym oraz aktywnego im przeciwdziałania.

Category: News | Tags: ,

CFP: Polish science fiction and fantasy literature

crossroads

Dear Colleagues,

Crossroads. A Journal of English Studies is looking for submissions for a theme issue dedicated to the study of Polish science fiction and fantasy literature.

Continue reading

Category: News

2017 Terra Foundation for American Art International Essay Prize

2017 Terra Foundation for American Art International Essay Prize – Call for Submissions

The Terra Foundation for American Art International Essay Prize recognizes excellent scholarship by a non-U.S. scholar in the field of historical American art. Manuscripts should advance the understanding of American art, demonstrating new findings and original perspectives. The prize winner will be given the opportunity to work toward publication in American Art, the Smithsonian American Art Museum’s scholarly journal. He or she will also receive a $1,000 cash award and a travel stipend of up to $3,000 to give a presentation in Washington, D.C., and meet with museum staff and fellows. This prize is supported by funding from the Terra Foundation for American Art.

Ph.D. candidates and above who have not published in American Art previously are eligible to participate in the competition. Essays may focus on any aspect of historical (pre-1980) American art and visual culture; however, architecture and film studies are not eligible. Preference will be given to submissions that address American art within a cross-cultural context and offer new ways of thinking about the material. A strong emphasis on visual analysis is encouraged.

Submissions for the 2017 prize must be sent to TerraEssayPrize@si.edu by January 15, 2017. For more information about eligibility and the format for submissions, please visit www.americanart.si.edu/research/awards/terra.

Category: News | Tags:

Crossroads I: Remembering/Forgetting

Crossroads I: Remembering/Forgetting
Call for Papers
Institute of Modern Languages
University of Białystok
01-02 December 2016

Call for papers (pdf)

Category: News | Tags:

Innovative Poetries – Innovations in Poetry (extended deadline)

Call for Papers (2): Deadline Extended
New deadline for proposals: May 31st, 2016
“Innovative Poetries – Innovations in Poetry”
Department of American Literature, University of Łódź
September 29-30, 2016

Updated CFP (docx)

Category: News | Tags:

2016 PAAS Conference – updated CFP

Polish Association for American Studies Annual Conference
American Studies Center, University of Warsaw,
27-29 October 2016

Transnational American Studies:
Histories, Methodologies, Perspectives

Plenary speakers:

Rob Kroes, Utrecht University, Netherlands
James Kyung-Jin Lee, University of California, Irvine
Agnieszka Soltysik-Monnet, University of Lausanne, Switzerland
Marta Figlerowicz, Yale University

Debate on American Studies in Poland

Ewa Łuczak, University of Warsaw;
Tadeusz Rachwał, University of Social Sciences and Humanities (SWPS);
Marek Wilczyński, Gdańsk University

Call for papers (docx)

Category: News | Tags: ,

Amerykańska filozofia polityczna: zagrożenia demokracji

Amerykańska Filozofia Polityczna - zagrożenia demokracji (Plakat)

Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej “Trickster” mają zaszczyt zaprosić Państwa na drugą edycję konferencji Amerykańska filozofia polityczna:

“Amerykańska filozofia polityczna: zagrożenia demokracji”

Termin: 24-25.06.2016

Miejsce: CaféTHEA, Przejście Żelaźnicze 4, Wrocław

Tematem konferencji będzie namysł nad problemami zagrożeń i ograniczeń demokracji amerykańskiej. Uczestnicy konferencji przypomną odpowiedzi amerykańskich myślicieli na pytania jak skonstruować ustrój najbardziej demokratyczny (i cóż to oznacza “najbardziej demokratyczny”) i przed jakimi zagrożeniami należy Stany Zjednoczone zabezpieczyć. Analizowane będą diagnozy i przestrogi dotyczące amerykańskiego ustroju, a także takie zagadnienia jak: demokracja a prawo do głosowania; ograniczenia wolności w imię demokracji; obywatelskie nieposłuszeństwo i jego granice czy przyszłość demokracji amerykańskiej. Zwieńczeniem obrad będzie wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego.

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/events/1763275450572610

Konferencja jest objęta patronatem PTSA.

Call for papers (PL) | Call for papers (EN)

Category: News | Tags: ,

Crime Fiction Here and There: Time and Space

Crime Fiction Here and There: Time and Space

13-15 September 2016

3rd International Conference
Organised by the Department of English Language Cultures and Literatures at the University of Gdańsk in cooperation with Captivating Criminality Network and Bath Spa University

Call for papers (docx)

Website

Category: News | Tags:

Aboriginal North America and Europe: Strengthening Connections

Aboriginal North America and Europe: Strengthening Connections
An interdisciplinary international conference
November 11-13 2016
Faculty of English, Adam Mickiewicz University
Poznań, Poland

Updated CFP (pdf)

Category: News | Tags:

Innovative Poetries – Innovations in Poetry

Call for Papers

Innovative Poetries – Innovations in Poetry

Department of American Literature, University of Łódź

September 29-30, 2016

Continue reading

Category: News | Tags:

2016 PAAS Conference

Polish Association for American Studies Annual Conference

American Studies Center, University of Warsaw, 27-29 October 2016

CALL FOR PAPERS

Transnational American Studies:

Histories, Methodologies, Perspectives

Continue reading

Category: News | Tags: ,

Diversity Conference

Interrupted Discourse, Discontinued Dialog:

Diversity, Marginalization, Otherness

September 9-11, 2016

Institute of English Studies

University of Łódź

Łódź, Poland

Call for papers

Continue reading

Category: News | Tags:

Call for Papers: Explorations (2016)

CALL FOR PAPERS 2016

Explorations: A Journal of Language and Literature is a peer-refereed online journal published by the Department of the English Language and the Department of English Language Literatures at Opole University, Poland (for more information and the current issue see http://www.explorations.uni.opole.pl). For the next issue of the journal, to be published in December 2016 we invite articles addressing language- and literature related topics in an original and innovative way. We welcome interdisciplinary approches ranging across lingustics, critical theory, and literary and cultural studies. Each submitted article will be peer-reviewed by academic experts selected from relevant fields of research.

Contributions are expected by June 30, 2016. Notifications of acceptance will be sent by September 30, 2016.

For style sheet and further information, please consult the journal web page at http://www.explorations.uni.opole.pl.

  • The Polish Ministry of Science and Higher Education (MNiSW) assigned 5 points to Explorations (list B item 527 as of 23 December 2015).

Category: News | Tags:

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych

Jako członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych wyrażamy zaniepokojenie obecnymi wydarzeniami politycznymi w Polsce. Uznając prawo demokratycznie wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej i większości parlamentarnej do korzystania z konstytucyjnych prerogatyw uważamy, że łamanie prawa przez organy powołane do jego przestrzegania budzi najwyższy niepokój. Demokracja nie ogranicza się do władzy większości, lecz musi być chroniona zasadą trójpodziału władzy, zaś orzekanie o konstytucyjności aktów legislacyjnych przez władzę sądowniczą stanowi zasadnicze ogniwo liberalnej demokracji. Ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki jest pod tym względem modelowy od czasu przyjęcia Konstytucji (1788) i pierwszych dziesięciu poprawek definiujących prawa obywatelskie (1791) oraz decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Marbury v. Madison (1803), która ustanowiła kontrolę sądową. Świat zachodni przyjął standard kontroli sądowej po drugiej wojnie światowej. Ewidentne próby zakwestionowania przez Prezydenta RP i przez sejmową większość tej przyjętej również w polskim systemie konstytucyjnym zasady są pozbawione podstawy prawnej i stanowią niebezpieczny precedens.

Continue reading

Category: News | Tags:

CFP: Transmediating culture(s)?

TRANSMEDIATING CULTURE(S)?

Transdisciplinary Conference

Szczecin University, Department of English

Szczecin (Poland), November 17-19, 2016

Call for papers (docx)

Category: News | Tags: